+44 (0)1325 282732

Piston - 3pc - External Extrusion Ring

Piston - 3pc - External Extrusion Ring

3 Piece Rubber Fabric Single Acting Piston Seal with Acetal Anti Extrusion on the OD